Kinderdagverblijf (KDV)

We zijn er met Doomijn trots op dat we met de kinderopvang een steentje mogen bijdragen aan het opgroeien van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Samen met u als ouder willen wij uw kind een veilige en schone omgeving bieden. Net als bij de PSZ kunnen de kinderen meedoen met activiteiten zowel binnen als buiten.
Ook bij het KDV werken we met Piramide zodat we kunnen zorgen voor een goede doorgaande lijn met school.