Peuterspeelzaal (PSZ)

De PSZ is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Voor een peuter is de overgang naar school een spannende gebeurtenis. Bij Doomijn bereiden we de kinderen hier daarom al spelend op voor. Het bijzondere van Doomijn is dat we aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden. Ook kunnen kinderen meedoen aan groepsactiviteiten zoals kringspelletjes, muziek maken, verven en plakken. En natuurlijk geven we de kinderen volop ruimte voor vrij spel en samenspelen, zowel binnen als buiten. Want ook daar groeien ze van! Net als in groep 1 en 2 werken wij ook met Piramide. Hierdoor kunnen we voor een goede doorgaande lijn met school zorgen.
 

Werkwijze

Peuterspeelzaal 'Bachlaan 158-162' doet mee aan het piramideprogramma als onderdeel van het BOP-Project. Dit betekent dat drie-jarigen vier maal per week komen spelen en er wordt gewerkt met verschillende thema’s. Door de nauwe samenwerking met de basisscholen in de wijk, worden sommige onderdelen van de thema’s en activiteiten gezamenlijk gevierd.
 

Openingstijden

8.45-11.45 uur Maandag- t/m vrijdagochtend
U kunt contact opnemen met Güler Kartal of Marije Westrik.
Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 038-4230616
 

Groepen

Maandag- en woensdagochtend
Maandag- en vrijdagochtend
Woensdag- en vrijdagochtend
Dinsdag- en donderdagmiddag